WIJ ADVISEREN JE DEZE INFORMATIE GOED DOOR TE LEZEN VÓÓRDAT JE START MET HET SAMENSTELLEN VAN JE INZENDING. DIT VOORKOMT FOUTEN EN TELEURSTELLINGEN.

Deelname informatie categorie Schoonheidssalon van het jaar 2024

Wie kan zich inschrijven?

Elke eigenaar of manager van een beauty salon met 1 of meerdere behandelkamers en 1 of meerdere medewerkers. De categorie Schoonheidssalon van het jaar is verdeeld in twee categorieën: kleine salon: t/m 1,8 fte meewerkend personeel en grote salon: vanaf 1,9 fte meewerkend personeel uitgaande van een werkweek van 40 uur. De organisatie zal de deelnemende salons in de juiste categorie plaatsen. Zie voor aanvullende regels het algemene reglement.

Hoe kun je je inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend per e-mail naar info@beauty-award.nl met daarin vermeld je naam, contactgegevens en de gewenste categorie waarna je een inschrijfformulier en het algemene reglement van ons krijgt toegestuurd. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier wordt het digitale pakket met de spelregels voor de desbetreffende categorie en tips & tricks voor een mooie inzending naar je toegestuurd.

Hoe ziet de inzending eruit?

Stuur een inzending die bestaat uit de volgende, verplichte onderdelen:
• Een inleidende motivatie van maximaal 400 woorden waarin duidelijk wordt hoe jouw salon en vakmanschap zich onderscheidt.
• Gedetailleerde antwoorden op de vragen die onder aan deze tekst te vinden zijn, inclusief foto’s en ander ondersteunend materiaal. Let op: inhoudsopgave verplicht!
• OPTIONEEL: De jury zou het leuk vinden als je een korte bedrijfsvideo (maximaal 2 à 3 minuten) meestuurt waarin je verschillende elementen van jezelf en jouw salon laat zien. Het gaat om de inhoud, je mag zelf kiezen hoe je film tot stand komt.
• De fysieke inzending dient aangetekend per post te worden gestuurd naar onderstaand postadres tezamen met een digitale versie op een usb-stick.

Wanneer moet de inzending binnen zijn?

Uiterlijk 31 oktober 2023 dient de inzending bij de organisatie binnen te zijn. Stuur het materiaal – bij voorkeur aangetekend – per post naar:

Beauty Award
t.a.v. Maddy Weide
Zwanenbalg 1723
1788 ZG Julianadorp


TE BEANTWOORDEN VRAGEN TEN BEHOEVE VAN DE INZENDING
BELANGRIJK: Houd onderstaande volgorde van de vragen aan ten behoeve van de jurering en maak een goed leesbare versie!

DE SALON
• Wat is de naam en het adres van de salon waarin werkzaam?
• Wat is het adres van de website van de salon en welke sociale mediakanalen zijn daaraan gekoppeld?
• Waar is de vestigingsplaats met het aantal inwoners?
• Wat zijn de openingstijden?
• Welke rechtsvorm heeft de salon?
• Naam eigenaar en indien van toepassing manager
• Aantal medewerkers en fte’s. Beschrijf hierbij per medewerker zijn/haar taken en aantal uren per week
• Hoeveel behandelkamers heeft de salon?
• Geef een omschrijving van de salon met de aangeboden behandelingen en specialisaties

DE ONDERNEMER: stuur als bijlage alle diploma’s, specialisaties en gerelateerde certificaten mee van zowel jouzelf als alle medewerkers. Beperk je hierbij tot de documenten die betrekking hebben op de huidige behandelingen. Per persoon bundelen.
• Naam van de schoonheidsspecialist
• Je bent ondernemer in de schoonheidsbranche sinds …?
• Wat zijn jouw eigen kernwaarden en de kernwaarden van de salon?
• Wat is jouw visie op het vak schoonheidsverzorging?
• Wat is jouw rol binnen het bedrijf?
• Hoe zie jij jezelf als ondernemer?
• Aantal werkzame uren in/voor de onderneming en hoe zijn die verdeeld?
• Wat zijn je toekomstplannen?

MANAGEMENT EN FINANCIEN
• Geef een omschrijving van de missie, visie en strategie van de salon
• Welke investeringen zijn de laatste twee jaar gedaan?
• Welke omzet verwacht je komend jaar (exclusief btw) en licht dit toe?
• Wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar en voor de komende 5 jaren et toelichting.
• Op welke manier ga je om met innovatie?
• Kun je jouw bedrijfsvoering omschrijven?
• Systeem (welke software gebruik je?) en processen (welke stappen en afspraken gelden er?)
• Maak een organogram van de organisatie met functie en taakverdeling
• Kun je de sollicitatieprocedure omschrijven?
• Werk je met een reglement, handboek of protocol? Voeg kopie toe als bijlage
• Hoe is de dag- en weekplanning geregeld?
• Hoe vaak heb je werkoverleg en wat is het doel hiervan?
• Heb je een opleidingsplan en zo ja, hoe ziet dat eruit?
• Hoe vaak houd je functionerings- en/of beoordelingsgesprekken?
• Wat doe je om medewerkers te behouden?

BEDRIJFSVOERING
• Hoe is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) binnen jouw salon geregeld?
• Op welke manier ben je duurzaam en maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen (optioneel)?
• Ben je aangesloten bij een geschillencommissie en/of voldoe je aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)?
• Kun je iets vertellen over jouw innovatieve vermogen en welke nieuwe activiteiten ontwikkel je?
• Hoe houd je grip/overzicht over het financiële beleid van je salon?

DOELGROEP
• Op welk marktsegment richt je je?
• Wat onderscheidt jouw salon van andere salons in dezelfde omgeving?
• Wat voor soort behandelingen bied je aan?
• Geef een profiel van jouw klanten
• Hoeveel klanten heb je gemiddeld per week? Wat is de gemiddelde besteding per klant (exclusief btw)?
• Geef door middel van percentages de verdeling in omzet aan tussen behandelingen en productverkoop (exclusief btw)
• Hoe heb je de service aan je klanten geregeld?
• Wat is de bezettingsgraad op jaarbasis?

COMMUNICATIE EN PROMOTIE
• Verklaring van de naam van de salon
• Wat is of waren de drijfveren om je salon te starten?
• Hoe zou je jouw huisstijl omschrijven?
• Hoe zorg je dat je (online) goed gevonden wordt en/of adverteer je via sociale media? Hoe volg je de resultaten daarvan op?
• Wat doe je om vaste klanten te behouden, wat is jouw filosofie en geef een voorbeeld hiervan
• Wat doe je om nieuwe klanten aan te trekken, wat is jouw filosofie en geef hier ook een voorbeeld van
• Geef enkele voorbeelden van reclame-uitingen. Wat was de laatste promotionele actie? Wat heeft het gekost en wat heeft het opgeleverd?
• Hoe groot is je marketingbudget op jaarbasis?
• Hoe wordt in jouw salon met de productverkoop omgegaan? Geef voorbeelden.

FOTOMATERIAAL > op usb-stick voorzien van (salon)naam
• Stuur high res fotomateriaal op (minimaal 300dpi)
• 1 x voorzijde pand
• 1 x receptie, ontvangstruimte
• 1 x salon interieur
• 1 x verkoopunit, retail area, verkoopruimte
• 1 x foto team (liggend, landscape).
• 1 x foto eigenaar (staand)
• maximaal 5 voorbeelden communicatie-/PR-materiaal
• Stuur diploma’s en gerelateerde certificaten mee als bijlage