WIJ ADVISEREN JE DEZE INFORMATIE GOED DOOR TE LEZEN VÓÓRDAT JE START MET HET SAMENSTELLEN VAN JE INZENDING. DIT VOORKOMT FOUTEN EN TELEURSTELLINGEN.

Deelname informatie categorie Schoonheidssalon van het jaar 2022

Wie kan zich inschrijven?

Elke eigenaar of manager van een beauty salon met 1 of meerdere behandelkamers en 1 of meerdere medewerkers. De categorie Schoonheidssalon van het jaar is verdeeld in twee categorieën: kleine salon: t/m 1,8 fte meewerkend personeel en grote salon: vanaf 1,9 fte meewerkend personeel uitgaande van een werkweek van 40 uur. De organisatie zal de deelnemende salons in de juiste categorie plaatsen. Zie voor aanvullende regels het algemene reglement.

Hoe kun je je inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend per e-mail naar info@beauty-award.nl met daarin vermeld je naam, contactgegevens en de gewenste categorie waarna je een inschrijfformulier van ons krijgt toegestuurd. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier wordt het digitale pakket met het algemene reglement, de spelregels voor de desbetreffende categorie en tips & tricks voor een mooie inzending naar je toegestuurd.

Hoe ziet de inzending eruit?

Stuur een inzending die verplicht bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een inleidende motivatie van maximaal 500 woorden waarin duidelijk wordt hoe jouw salon en vakmanschap zich onderscheidt.
 • Daarnaast bestaat de inzending uit gedetailleerde antwoorden op de vragen die onder aan deze tekst te vinden zijn, foto’s en ander ondersteunend materiaal.
 • De inzending dient fysiek te worden gestuurd naar onderstaand postadres en een digitale versie naar info@beauty-award.nl.

Wanneer moet de inzending binnen zijn?

Uiterlijk 31 oktober 2021 dient de inzending bij de organisatie binnen te zijn. Stuur het materiaal – bij voorkeur aangetekend – per post naar:

Beauty Award,
t.a.v. Maddy Weide,
Zwanenbalg 1723,
1788 ZG Julianadorp

TE BEANTWOORDEN VRAGEN TEN BEHOEVE VAN DE INZENDING. BELANGRIJK: Houd onderstaande volgorde van de vragen aan ten behoeve van de jurering!

De salon

 • Wat is de naam en het adres van de salon waarin werkzaam?
 • Wat is het adres van de website van de salon?
 • Wat is de vestigingsplaats met het aantal inwoners?
 • Wat zijn de openingstijden?
 • Wat is het KvK-nummer?
 • Welke rechtsvorm heeft de salon?
 • Naam eigenaar en indien van toepassing manager
 • Aantal medewerkers en fte’s. Beschrijf hierbij per medewerker zijn/haar taken en aantal uren per week
 • Hoeveel behandelkamers heeft de salon?
 • Geef een omschrijving van de salon met de aangeboden behandelingen en specialisaties
 • Inrichting: waarom is voor deze inrichting gekozen?

De ondernemer:

Stuur alle diploma’s en gerelateerde certificaten (van de laatste 7 jaar) mee als bijlage van zowel jezelf als alle medewerkers. Orden deze per persoon.

 • Naam van de schoonheidsspecialist
 • Je bent schoonheidsspecialist sinds …?
 • Wat zijn jouw kernwaarden en die van de salon?
 • Wat is jouw visie op het vak schoonheidsverzorging?
 • Wat is jouw rol binnen het bedrijf?
 • Aantal werkzame uren in/aan de onderneming en in welke functie
 • Wat zijn je toekomstplannen?

Management en financiën

 • Wat is het doel van de onderneming en de missie?
 • Hoe denk je dat doel te bereiken, wat is je visie?
 • Welke investeringen zijn de laatste twee jaar gedaan?
 • Welke omzet verwacht je in 2021 (exclusief btw) en beargumenteer?
 • Wat zijn je verwachtingen voor de komende jaren in percentage groei en beargumenteer dit ook
 • Op welke manier ga je om met innovatie?
 • Op welke manier is je bedrijf geautomatiseerd? Wat meet je en wat doe je er vervolgens mee?
 • Hoe ziet de bedrijfscultuur in jouw bedrijf eruit?
 • Kun je de sollicitatieprocedure omschrijven?
 • Maak een organogram van de organisatie met functie en taakverdeling
 • Werk je met een reglement, handboek of protocol? Voeg kopie toe als bijlage
 • Hoe is de dag- en weekplanning geregeld?
 • Hoe vaak heb je werkoverleg en wat is het doel hiervan?
 • Heb je een opleidingsplan en zo ja, hoe ziet dat eruit?
 • Hoe vaak houd je functionerings- en/of beoordelingsgesprekken?
 • Wat doe je om medewerkers te behouden?

Doelgroep

 • Op welk marktsegment richt je je?
 • Wat onderscheidt jouw salon van andere salons in dezelfde omgeving?
 • Wat voor soort behandelingen bied je aan?
 • Geef een profiel van jouw klanten
 • Hoeveel klanten heb je gemiddeld per week? Wat is de gemiddelde besteding per klant (exclusief btw)?
 • Geef door middel van percentages de verdeling in omzet aan tussen behandelingen en productverkoop (exclusief btw)
 • Hoe heb je de service aan je klanten geregeld?
 • Wat is de bezettingsgraad op jaarbasis?

Communicatie en promotie

 • Geef een verklaring van de naam van de salon
 • Kun je kort de geschiedenis van de salon beschrijven?
 • Geef een beschrijving en voorbeeld van de huisstijl
 • Wat is jouw visie op en de doelstelling van je website?
 • Wat doe je om vaste klanten te behouden, wat is jouw filosofie en geef een voorbeeld hiervan
 • Wat doe je om nieuwe klanten aan te trekken, wat is jouw filosofie en geef hier ook een voorbeeld van
 • Geef enkele voorbeelden van reclame-uitingen. Wat was de laatste promotionele actie? Wat heeft het gekost en wat heeft het opgeleverd?
 • Hoe groot is je marketingbudget op jaarbasis?
 • Hoe pakt jouw salon productverkoop aan? Geef voorbeelden.
 • Hoe is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bedrijfshulpverlening (BHV) binnen uw salon geregeld?
 • Op welke manier ben je maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen (optioneel)?

Fotomateriaal

High res kwaliteit (min 300 dpi) op een usb-stick voorzien van naam

 • 1 x voorzijde pand
 • 1 x receptie, ontvangstruimte
 • 1 x salon interieur
 • 1 x verkoopunit, retail area
 • 1 x foto team (liggend)
 • 1 x foto eigenaar (staand)
 • maximaal 5 voorbeelden communicatiemateriaal
 • maximaal 5 voorbeelden PR-materiaal
 • Stuur alle diploma’s en gerelateerde certificaten mee als bijlage