Wij adviseren je deze informatie goed door te lezen vóórdat je start met het samenstellen van je inzending. Dit voorkomt fouten en teleurstellingen.

Algemeen reglement Beauty Award 2024

1. Deelname aan de Beauty Award 2024 is mogelijk voor alle schoonheidsspecialisten en beauty salons die zijn ingeschreven bij de KvK in Nederland en/of gediplomeerde schoonheidsspecialisten die in loondienst zijn bij een beauty salon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2. Je bent in het bezit van een erkend basisdiploma (niveau 3 schoonheidsspecialiste of niveau 4 allround schoonheidsspecialist). In geval van specialisatie; indien voor een specialisatie geen diploma bestaat, dan moet het een certificaat zijn die erkend is (SKIN) of goed bekend staat.

3. Inschrijfgeld bedraagt € 75,00 exclusief btw. Dit bedrag dient binnen de betalingstermijn te zijn voldaan. Bij annulering van de inschrijving, of het niet (tijdig) insturen van materiaal, vindt geen restitutie plaats van de inschrijfkosten en blijft de betalingsverplichting aanwezig.

4. Schoonheidsspecialisten kunnen uitsluitend zichzelf inschrijven. Voor de categorie Schoonheidssalon van het jaar kan alleen de eigenaar of manager van het instituut inschrijven. De hoofdactiviteit van het instituut dient schoonheidsverzorging te zijn.

5. De jurygesprekken worden gevoerd met de inzender die het inschrijfformulier heeft ondertekend. Deze deelnemer dient persoonlijk aanwezig te zijn. Het is mede-eigenaren en/of personeel niet toegestaan bij de jurygesprekken aanwezig te zijn.

6. Het is niet toegestaan om presentjes en/of etenswaren mee te nemen voor de juryleden. Dit om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de juryleden te waarborgen.

7. Een persoon en/of bedrijf kan zich voor maximaal één categorie aanmelden.

8. Er kan bij het inschrijven gekozen worden uit 4 categorieën:
• Schoonheidsspecialist van het jaar
• Schoonheidssalon van het jaar
• Salonmedewerker/-ster van het jaar
• Newcomer of the Year

9. De categorie Schoonheidsspecialist van het jaar is in vier verschillende regio’s verdeeld (noord, midden/oost, zuid en west) en men wordt automatisch per inschrijving in de juiste regio ingedeeld. Per categorie wordt een Award winnaar gekozen. Bij de categorie Schoonheidsspecialist regio Zuid is in overleg met de organisatie deelname van Belgische grenssalons mogelijk, mits zij in Nederlandstalig gebied gevestigd zijn, 80% Nederlandse klanten hebben en maximaal 10 km over de grens met Nederland gevestigd zijn.

10. De categorie Schoonheidssalon van het jaar is verdeeld in twee categorieën, de organisatie zal de deelnemende salons in de juiste categorie plaatsen:

• kleine salon: t/m 1,8 fte meewerkend personeel
• grote salon: vanaf 1,9 fte meewerkend personeel. Hierbij wordt uitgegaan van een werkweek van 40 uur. In geval er sprake is van meerdere vestigingen, mag slechts één vestiging deelnemen.

11. De categorie Salonmedewerker/-ster van het jaar omvat alle schoonheidsspecialisten in Nederland die in loondienst werkzaam zijn bij een salon voor minimaal 28 uur in de week. Per salon kan slechts één deelnemer worden opgegeven.

12. Voor de categorie Newcomer of the Year is inschrijven alleen mogelijk voor schoonheidsspecialisten die binnen drie jaar na het behalen van het vakdiploma een eigen salon zijn gestart (peildatum 01-09-2020).

13. De inzending dient uiterlijk 31 oktober 2023 in het bezit te zijn van de Beauty Award organisatie. Uiteraard worden alle inzendingen discreet behandeld en de privacy gewaarborgd.

14. Begin 2024 zullen de genomineerden bekend worden gemaakt. Alle deelnemers worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.

15. Deelnemende schoonheidsspecialisten en schoonheidssalons kunnen worden bezocht door een mystery guest voor een gezichtsbehandeling. Na afloop van het mysterybezoek zal hij/zij zich kenbaar maken. De salon zal de behandeling gratis aanbieden. N.B.: Als er een mystery guest langs is geweest, betekent dit niet dat de salon/schoonheidsspecialist genomineerd is.

16. De uitreikingsdatum van de Beauty Award 2024 zal zijn tussen eind maart en eind april 2024.

17. Een deelnemer is bereid om op verzoek van de organisatie zichzelf in te zetten voor promotieactiviteiten ter bevordering van de bekendheid van de Beauty Award. Dit in afstemming met de deelnemer.

18. Het ingestuurde materiaal blijft eigendom van de Beauty Award organisatie.

19. Uitgesloten van deelname zijn schoonheidsspecialisten die eigenaar zijn van een salon die rechtstreeks gelieerd is aan een distributeur. Ook uitgesloten van deelname zijn leden van de BTP, (voormalige) juryleden en mystery guests van de Beauty Award. Bij twijfel over mogelijke belangenverstrengeling beslist de jury.

20. Uit de genomineerden per categorie wordt één winnaar gekozen. Er bestaat geen tweede of derde plaats, noch zilver of brons of welke omschrijving dan ook.

21. Daarnaast zijn de winnaars uitgesloten van deelname in de volgende 5 jaar volgend op het jaar waarin de award is gewonnen. Dit geldt alleen voor de categorie waarin men heeft deelgenomen.

22. Het is niet toegestaan zelf een Award te laten maken identiek of met grote gelijkenis dan die van de organisatie.

23. Alleen het officiële logo met jaar en categorie van deelname, wat ter beschikking is gesteld door de organisatie, mag worden gebruikt voor (commerciële) uitingen naar buiten. Bij oneigenlijk gebruik van het Beauty Award-logo zal de organisatie de betrokken partij(en) hierop aanspreken en kunnen eventuele sancties volgen.

24. Deelnemers zijn op de hoogte van de huidige geldende wetgeving voor de beautybranche en handelen niet in strijd met de inhoud daarvan.

25. Op geen enkele wijze mag de naam of de organisatie van de Beauty Award en/of de juryleden van de Beauty Award in diskrediet worden gebracht of worden misbruikt.

26. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

27. Jaarlijks worden de reglementen opnieuw bekeken en zo nodig aangepast.

28. In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname informatie niet voorziet, beslist de organisatie van de Beauty Award.