Wij adviseren je deze informatie goed door te lezen vóórdat je start met het samenstellen van je inzending. Dit voorkomt fouten en teleurstellingen.

Algemeen reglement Beauty Award 2022

 1. Deelname aan de Beauty Award 2022 is mogelijk voor alle schoonheidsspecialisten en beauty salons die zijn ingeschreven bij de KvK in Nederland of in loondienst zijn bij een schoonheidsinstituut dat is ingeschreven bij de KvK in Nederland.
 2. Inschrijfgeld bedraagt € 75,00 exclusief btw. Dit bedrag dient binnen de betalingstermijn te zijn voldaan. Bij annulering van de inschrijving, of het niet (tijdig) insturen van materiaal, vindt geen restitutie plaats van de inschrijfkosten en blijft de betalingsverplichting aanwezig.
 3. Schoonheidsspecialisten kunnen enkel zichzelf inschrijven. Voor de categorie Schoonheidssalon van het jaar kan alleen de eigenaar en/of manager van het instituut inschrijven.
 4. De jurygesprekken worden gevoerd met de inzender die het inschrijfformulier heeft ondertekend. Deze persoon dient lijfelijk aanwezig te zijn.
 5. Het is de jury niet toegestaan om presentjes aan te nemen.
 6. Een persoon en/of bedrijf kan zich voor maximaal één categorie aanmelden.
 7. Er kan bij het inschrijven gekozen worden uit 3 categorieën:
  • Schoonheidsspecialist van het jaar
  • Schoonheidssalon van het jaar
  • Newcomer of the Year
 8. De categorie Schoonheidsspecialist van het jaar is in vier verschillende regio’s verdeeld (noord, midden/oost, zuid en west) en wordt automatisch per inschrijving in de juiste regio ingedeeld. Per categorie wordt een Award winnaar gekozen. Bij de categorie Schoonheidsspecialist regio Zuid is in overleg met de organisatie deelname van Belgische grenssalons mogelijk, mits zij in Nederlandstalig gebied gevestigd zijn, 80% Nederlandse klanten hebben en maximaal 10 km over de grens met Nederland gevestigd zijn.
 9. De categorie Schoonheidssalon van het jaar is verdeeld in twee categorieën, de organisatie zal de deelnemende salons in de juiste categorie plaatsen:
  • kleine salon: t/m 1,8 fte meewerkend personeel
  • grote salon: vanaf 1,9 fte meewerkend personeel uitgaande van een werkweek van 40 uur
 10. Voor de categorie Newcomer of the Year is inschrijven alleen mogelijk voor schoonheidsspecialisten die niet langer dan drie jaar een eigen salon hebben en/of niet langer dan 3 jaar het vakdiploma hebben behaald (peildatum 01-09-2018).
 11. De inzending dient uiterlijk 31 oktober 2021 in het bezit te zijn van de Beauty Award organisatie. Uiteraard worden alle inzendingen discreet behandeld.
 12. Begin 2022 zullen de genomineerden bekend worden gemaakt. Alle deelnemers worden hiervan per e-mail op de hoogte gebracht.
 13. Deelnemende schoonheidsspecialisten en schoonheidssalons kunnen worden bezocht door een mystery guest voor een gezichtsbehandeling. Na afloop van het mysterybezoek zal hij/zij zich kenbaar maken. De salon zal de behandeling gratis aanbieden. N.B.: Als er een mystery guest langs is geweest, betekent dit niet dat de salon/schoonheidsspecialist genomineerd is.
 14. De uitreikingsdatum van de Beauty Award 2022 zal zijn tussen eind maart en eind april.
 15. Een deelnemer is bereid om op verzoek van de organisatie zichzelf in te zetten voor promotie-activiteiten ter bevordering van de bekendheid van de Beauty Award. Dit in afstemming met de deelnemer.
 16. Het ingestuurde materiaal blijft eigendom van de Beauty Award organisatie.
 17. Uitgesloten van deelname zijn schoonheidsspecialisten die werkzaam zijn bij of die eigenaar zijn van een salon die rechtstreeks gelieerd is aan een distributeur. Ook uitgesloten van deelname zijn leden van de BTP, (voormalige) juryleden en mystery guests van de Beauty Award. Bij twijfel over mogelijke belangenverstrengeling beslist de jury.
 18. Daarnaast zijn de winnaars uitgesloten van deelname in de volgende 5 jaar dat volgt op het winnende jaar. Dit geldt alleen voor de categorie waarin men heeft deelgenomen.
 19. Het is niet toegestaan zelf een Award te laten maken identiek of met grote gelijkenis dan die van de organisatie.
 20. Deelnemers zijn op de hoogte van de geldende wetgeving voor de beautybranche en handelen niet in strijd met de inhoud daarvan.
 21. Op geen enkele wijze mag de naam of de organisatie van de Beauty Award in diskrediet worden gebracht of te worden misbruikt.
 22. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 23. Jaarlijks worden de reglementen opnieuw bekeken en zo nodig aangepast.
 24. In alle overige zaken waarin dit algemene reglement of de deelname informatie niet voorziet, beslist de organisatie van de Beauty Award.